RMA Grup | PT Rumah Main Anak | Penerbitan Buku & Media

Kisah Akhlak & Teladan Khulafaur Rasyidin

Buku ini menggali kisah-kisah inspiratif dari para “Khulafaur Rasyidin”, pemimpin yang mulia pada masa kejayaan Islam. Mereka bukanlah sekadar tokoh sejarah, tetapi teladan hidup bagi setiap generasi.

Dalam buku “Kisah Akhlak & Teladan Khulafaur Rasyidin”, ananda akan belajar tentang nilai-nilai luhur perjuangan dan sejarah Islam oleh para sahabat terdekat Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, keberanian, keteguhan iman, keadilan, kejujuran, dan nilai-nilai mulia lain yang menjadi landasan kokoh kehidupan sehari-hari.

Category:

Description

KHULAFAUR RASYIDIN

Kisah Akhlak & Teladan Khulafaur Rasyidin

Penulis : Rulin Dwi W., Arini Sri Hastuti, Sri Sekartadji, & Rahmah Bangun

Komikus : astuty_pensilmerah

Buku ini menggali kisah-kisah inspiratif dari para “Khulafaur Rasyidin”, pemimpin yang mulia pada masa kejayaan Islam. Mereka bukanlah sekadar tokoh sejarah, tetapi teladan hidup bagi setiap generasi.

Dalam buku “Kisah Akhlak & Teladan Khulafaur Rasyidin”, ananda akan belajar tentang nilai-nilai luhur perjuangan dan sejarah Islam oleh para sahabat terdekat Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, keberanian, keteguhan iman, keadilan, kejujuran, dan nilai-nilai mulia lain yang menjadi landasan kokoh kehidupan sehari-hari.

Siapa saja kah tokoh – tokoh tersebut ?

Abu Bakar Ash-Shiddiq Sang Pembenar

Umar bin Khattab Sang Pembela Kebenaran

Utsman bin Affan yang Penuh Kelembutan

Ali bin Abi Thalib Sang Pemberani

Melihat nama – nama tersebut, tentu menjadi ghirah kita untuk semakin mengenal Islam lebih baik dan meneladani perjuangan menegakkan agama rahmatan lil alamiin.

Abu Bakar As-Shidiq adalah sahabat Rasulullah shallallahu alaihi wasallam sejak kecil, bahkan Abu Bakar adalah sahabat yang tidak pernah meragukan sedikitpun kisah, cerita, atau apa pun yang dialami Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, bahkan dalam berdakwah.

Umar bin Khattab, karena kecintaannya kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, Umar selalu yang terdepan jika ada seseorang yang merendahkan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam.

Kedermawanan Utsman bin Affan, beliau mengedepankan kepedulian sosial, orang yang sengsara dan fakir miskin meski menjadi khalifah.

Ali bin Abi Thalib yang berdakwah dengan ilmunya, MasyaAllah.

Semoga buku ini dapat menjadi sumber inspirasi dan panduan untuk meneladani semangat para Khulafaur Rasyidin dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Menjadi langkah awal dalam perjalanan menuju kesempurnaan iman dan akhlak.

======== SPESIFIKASI ========

Usia : 8+ | Ukuran : 17,6×25 cm | Tebal : 96 hlm fullcolour | Bahan isi : HVS 80 gram | Bahan Cover : Art Carton 230 gram, Laminasi Glossy + Emboss

Estimasi Berat : 260 gr