RMA Grup | PT Rumah Main Anak | Penerbitan Buku & Media

Jabal Tsur

Jabal Tsur adalah tempat persembunyian Rasulullah shollallahu’alaihi wa sallam dan Abu Bakar As-Siddiq dari kejaran kaum Quraisy saat hijrah ke Madinah.

Sumber : https://www.cheria-travel.com/

Gua Tsur di Jabal Tsur

Sumber: http://www.mahadbaradja.com/2016/10/sejarah.html

Jabal Rahmah

Jabal Rahmah adalah tempat wukuf jama’ah haji pada hari Arafah, puncak ibadah haji.

By Md iet at Inggeris Wikipedia, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=18219383

Jabal Nur

Jabal Nur adalah tempat Rasulullah shollallahu’alaihi wa sallam menerima wahyu pertama kali.

Oleh Adiput (talk) - I (Adiput (talk)) created this work entirely by myself using Olympus., Domain Publik, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=10708144

Gua Hira di Jabal Nur

Oleh User Nazli - Wikipedia in english http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Cave_Hira.jpg, Domain Publik, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1303925